kontakt@programzaadvokate.rs

Telefon:

+381641227378

Novi Sad

Trg republike 20

Upravljanje troškovima

Program za advokate “Advokat asistent” poseduje mogućnosti za automatsku i ručnu evidenciju troškova. Troškovi se kreiraju automatski sa dokumentima i aktivnostima, a postoji mogućnost da se oni dodaju i ažuriraju ručno. Prilikom preračuna troškova uzimaju se u obzir svi raspoloživi faktori: vrednost predmeta, vrsta predmeta, predviđena kazna, tarifa, broj klijenata itd.