kontakt@programzaadvokate.rs

Telefon:

+381641227378

Novi Sad

Trg republike 20

Subjekti

Subjekti predstavljaju klijente, osobe i organizacije, fizička i pravna lica koji mogu učestvovati u predmetima. U subjekte takođe mogu da spadaju i konkretne institucije i organi kod kojih se vodi predmet (sudovi, tužilaštva, javni beležnici…).

Za svakog subjekta mogu se evidentirati njegovi kontakt podaci, finansijski podaci, predmeti u kojima učestvuje itd.