kontakt@programzaadvokate.rs

Telefon:

+381641227378

Novi Sad

Trg republike 20

Dokumenti

Pod dokumentima podrazumevaju se svi spisi koji su u posrednoj ili neposrednoj vezi sa poslovanjem advokatske kancelarije. Dokumenti mogu biti datoteke u obliku Word, Open Office, Excel, PDF, slike (JPG, PNG, GIF…) itd. Dokumenti se mogu organizovati i pretraživati preko predmeta, klijenata, vrsta dokumenata, tipova datoteka, datuma itd.
U aplikaciji “Advokat asistent” dokumenti se mogu kreirati i automatski, na osnovu postojećih šablona. Korisnik može da dodaje sopstvene šablone dokumenata na osnovu kojih će se dokumenti moći više puta automatski kreirati.