kontakt@programzaadvokate.rs

Telefon:

+381641227378

Novi Sad

Trg republike 20

Aktivnosti (rоčišta)

U aplikaciji „Advokat asistent“ postoji mogućnost evidencije svih aktivnosti korisnika aplikacije. Ove aktivnosti su najčešće ročišta, ali mogu se odnositi i na druge vrste aktivnosti (veštačenja, odlazak na teren, razgovor sa okrivljenim, odbrana po službenoj dužnosti itd).

Aktivnosti se mogu organizovati za svakog korisnika aplikacije (advokata, pripravnika) ponaosob.

Za svaku aktivnost moguće je podešavati podsetnike i alarme koji će upozoravati na skoro nastupanje aktivnosti.