kontakt@programzaadvokate.rs

Telefon:

+381641227378

Novi Sad

Trg republike 20

Predmeti

Evidencija predmeta je osnovni modul u aplikaciji. Svi ostali moduli su povezani sa predmetima. Predmet je predstavljen fasciklom u kojoj se nalaze osnovni podaci, učesnici, dokumenti, aktivnosti, beleške i troškovi.

Predmet može biti spor pred sudom, pravni savet, kreiranje ugovora itd. Korisnik aplikacije može i sam da dodaje nove vrste predmeta.

U predmetu se, kao u fascikli, evidentiraju klijenti i drugi učesnici, organ pred kojim se vodi spor, dokumenti (podnesci, ugovori i sl.), beleške, aktivnosti (ročišta i sl.), i troškovi.