kontakt@programzaadvokate.rs

Telefon:

+381641227378 +381216620000

Novi Sad

Futoška 35

Aktivnosti (rоčišta)

U aplikaciji „Advokat asistent“ postoji mogućnost evidencije svih aktivnosti korisnika aplikacije. Ove aktivnosti su najčešće ročišta, ali mogu se odnositi i na druge vrste aktivnosti (veštačenja, odlazak na teren, razgovor sa okrivljenim, odbrana po službenoj dužnosti itd).

Aktivnosti se mogu organizovati za svakog korisnika aplikacije (advokata, pripravnika) ponaosob.

Za svaku aktivnost moguće je podešavati podsetnike i alarme koji će upozoravati na skoro nastupanje aktivnosti.